Til hovedinnhold
Norsk English

PW-Exposed

Produsert vann (PV) fra olje- og gassindustrien representerer den største direkte utslipp til havet i verden. Omtrent 130 millioner kubikkmeter PV slippes årlig ut på norsk sokkel fra offshore produksjonsplattformer.

Kontaktperson

Organiske forbindelser (for det meste hydrokarboner), metaller, radioisotoper, produksjonskjemikalier, faste stoffer og løste gasser representerer hovedinnholdet i PV. Myndigheter klassifiserer stoffer som er slippes ut i henhold til miljørisiko, med spesifikt fokus på persistens, bioakkumulering og toksisitet, og ved å definere konsentrasjoner som ikke fører til effekter for en del forhåndsdefinerte PV-komponenter, hovedsakelig løst oljekomponenter, oljedråper og produksjonskjemikalier. Tilstedeværelsen av ukjente komponenter med ukarakterisert og potensiell langtidsgiftighet er imidlertid ikke på noen måte regulert av myndighetene.

'PW-Exposed'-prosjektet adresserer det presserende behovet for å gi en detaljert forståelse av sammensetningen og toksikologiske virkninger av PV. Ved å utnytte en kombinasjon av sofistikerte fraksjoneringsmetoder og banebrytende høyoppløselig kromatografi og massespektrometri, vil vi gi en grundig kjemisk karakterisering av PV.

PV-fraksjoner vil bli testet ved å bruke en utvidet in vitro-toksisitets-screening-verktøykasse. Dette vil spesifisere hvilke komponentgrupper som er hoveddriverne for PV-giftighet og deres mulige negative påvirkning på viktige biologiske prosesser. Denne tilnærmingen vil prioritere og velge de mest potente toksiske fraksjonene for endelige toksikologiske undersøkelser ved bruk av embryoer av pelagiske og bentiske fiskearter. Disse testene vil validere bidraget fra toksisitetsdrivende komponentgrupper på organismenivå.

Ved direkte kommunikasjon med sentrale interessenter som oljeselskaper og Miljødirektoratet, vil dataene som genereres i prosjektet bli brukt som grunnlag for å forbedre nåværende risikovurdering av PV-utslipp på norsk sokkel.

Samarbeidspartnere:

  • SINTEF Ocean, Environment and New Resources, Trondheim, Norway
  • Institute Of Marine Research, Bergen, Norway
  • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
  • University of Bergen, Bergen, Norway
  • University of Plymouth, Plymouth, UK
  • University of Manchester, Manchester, UK
  • NOAA; Seattle, USA
  • Universität Bielefeld, Bielefeld, Germany
  • BioTrix, Trondheim, Norway

Oversikt over publikasjoner fra PW-Exposed

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2018 - 28.02.2021

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd.