Til hovedinnhold
Norsk English

Naturbaserte klimaløsninger

Tare fanger store mengder CO2 ved dyrking og ved å erstatte produkter med store klimaavtrykk med tareprodukter kan man bidra til å redusere CO2-utslipp. Men verden behøver også at CO2 fjernes fra atmosfæren, og vi jobber derfor med å utvikle naturbaserte klimaløsninger og klimapositive produkter med dyrket tare, såkalt carbon dioxide removal (CDR).

Kontaktperson

Siden 2008 har SINTEF utviklet ekspertise inne taredyrking og bruker nå denne i utvikling av naturbaserte klimaløsninger, i samsvar med FNs Høynivåpanel for Bærekraftig Havøkonomi som peker på taredyrking som ett klimatiltak. Høyproduktive havområder, for eksempel i Norskehavet, kan ha årlig et produksjonspotensial på 10-20.000 t per km2, noe som tilsvarer en årlig karbonfangst på 3-6000 t CO2Mulighetene for karbonfangst ved hjelp av taredyrking er dermed stort, men for å utnytte disse på en bærekraftig måte kreves kvantifisering og en bedre forståelse av effektene. Vi behøver og teknologi som sikrer at det fangede karbonet ikke slippes ut i karbonkretsløpet igjen. 

tare offshore Jorunn Skjermo (1).jpg

SINTEF Oceans tilnærming er å utvikle teknologi for storskala taredyrking og CDR-produkter/-løsninger som sikrer langvarig lagring av karbon. Vi identifiserer gode dyrkingsområder offshore, lager dyrkingsstrategier, kjører dyrkingsforsøk og studerer CDR-effekten av passiv og aktiv synking av dyrket tarebiomasse. I samarbeid med SINTEF Energi og SINTEF Industri studerer vi hvordan tarebiomasse kan konverteres til lagringsstabile karbonprodukter eller bioenergi, som biokull og BECCS.