Til hovedinnhold
Norsk English

Klimapositive løsninger

Fjerning av klimagasser, klimapositive løsninger, er helt nødvendig dersom vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Behovet for nye klimapositive løsninger er presserende.

Kontaktpersoner

FNs klimapanel er tydelig på at det er nødvendig å fjerne store mengder CO2 fra atmosfæren og havet for å begrense den globale oppvarmingen og oppfylle målene i Parisavtalen. Dette kalles gjerne klimapositive tiltak, eller fjerning av historiske utslipp.

Årsaken til at klimapositive løsninger er nødvendig, er at verden ikke vil være i stand til å kutte utslippene raskt nok, og fordi vi har sektorer hvor det er vanskelig å se for seg nullutslipp – for eksempel landbruk, deler av industrien og transportsektoren (eksempelvis transkontinentale fly og skipstransport). Skal vi nå netto null innen 2050, holder det ikke å bare kutte utslipp – vi må også fjerne klimagasser som allerede er sluppet ut.

Illustrasjon: Allsidig design
Illustrasjon: Allsidig design

​Vi må lagre karbonet i en form og på en måte som gjør at det vil være utilgjengelig i lang tid, og løsningene man velger må være miljømessig og sosialt akseptable. Ideelt sett bør karbonet fjernes "for alltid", men i hvert fall i flere hundre år. For å gi oss tid til å utvikle mer permanente løsninger, kan det hende vi skal inkludere tiltak som lagrer karbonet i kortere tid. Klimapositive løsninger er et relativt nytt område og det er et stort behov for forskning og utvikling.

Siden fjerning av klimagasser er et nytt område, er det begrenset forskningsfinansiering tilgjengelig, derfor har SINTEF etablert SINTEF Global Climate Fund, som gjennom private bidrag finansierer forskningsprosjekter på klimapositive løsninger.

Ekspertiser

Prosjekter

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om tang og tare her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.