Til hovedinnhold
Norsk English

Klimapositive løsninger

Fjerning av klimagasser, klimapositive løsninger, er helt nødvendig dersom vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Behovet for nye klimapositive løsninger er presserende.

Kontaktpersoner

FNs klimapanel er tydelig på at det er nødvendig å fjerne store mengder CO2 fra atmosfæren og havet for å begrense den globale oppvarmingen og oppfylle målene i Parisavtalen. Dette kalles gjerne klimapositive tiltak, eller fjerning av historiske utslipp.

Årsaken til at klimapositive løsninger er nødvendig, er at verden ikke vil være i stand til å kutte utslippene raskt nok, og fordi vi har sektorer hvor det er vanskelig å se for seg nullutslipp – for eksempel landbruk, deler av industrien og transportsektoren (eksempelvis transkontinentale fly og skipstransport). Skal vi nå netto null innen 2050, holder det ikke å bare kutte utslipp – vi må også fjerne klimagasser som allerede er sluppet ut.

Illustrasjon: Allsidig design
Illustrasjon: Allsidig design

​Vi må lagre karbonet i en form og på en måte som gjør at det vil være utilgjengelig i lang tid, og løsningene man velger må være miljømessig og sosialt akseptable. Ideelt sett bør karbonet fjernes "for alltid", men i hvert fall i flere hundre år. For å gi oss tid til å utvikle mer permanente løsninger, kan det hende vi skal inkludere tiltak som lagrer karbonet i kortere tid. Klimapositive løsninger er et relativt nytt område og det er et stort behov for forskning og utvikling.

Siden fjerning av klimagasser er et nytt område, er det begrenset forskningsfinansiering tilgjengelig, derfor har SINTEF etablert SINTEF Global Climate Fund, som gjennom private bidrag finansierer forskningsprosjekter på klimapositive løsninger.

Ekspertiser

Prosjekter

AirOcean -Luftsmøring for havgående fartøy

AirOcean -Luftsmøring for havgående fartøy

Start:
Slutt:

Hovedmålet til AirOcean er å redusere miljøfotavtrykket og øke energieffektiviteten til havgående fartøyer ved å tilby kunnskap for design og bruk av effektive luftsmøringssystemer (ALS).

Carbon4Minerals

Carbon4Minerals

Start:
Slutt:

Transforming CO2 into added-value construction products

GP Seaweed

GP Seaweed

Start:
Slutt:

GP Seaweed skal utvikle teknologi og kunnskap om oppskalering og modernisering av tareoppdrett, og samtidig utvikle nye, klimavennlige produkter fra dyrket tang for blågrønne verdikjeder.

RI Seaweed

RI Seaweed

Start:
Slutt:

Norsk taresenter er en nasjonal forskningsinfrastruktur som skal fremme forskning og fasilitere utviklingen av nye teknologier for industriell dyrking og bruk av tare.

ACCSESS

ACCSESS

Start:
Slutt:

Gir tilgang til kostnadseffektiv, realiserbar, sikker og fleksibel CCUS.

Seaweed Carbon Solutions (JIP)

Seaweed Carbon Solutions (JIP)

Start:
Slutt:

Skal redusere atmosfæriske klimagasser ved storskala taredyrking til havs og konvertere dette til klimapositive produkter og/eller løsninger.

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om tang og tare her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.