Til hovedinnhold
Norsk English

Reduserte flomutfordringer med vannkraft

Hvert år blir samfunnet stilt overfor betydelige utfordringer som følge av flomhendelser, og med de stadig økende klimaendringene forventes disse utfordringene å øke i omfang.

Kontaktperson

Vannkraftens evne til å håndtere og dempe flommer vil bli avgjørende i fremtidens klima.

Flommer skaper årlig utfordringer for samfunnet og fremtidens klima gjør trolig disse utfordringene større. Vannkraftens evne til å dempe flommer vil dermed være viktig i tiden som kommer. Men hvor mye sparer samfunnet i kostnader og skader på grunn av vannkraftsregulering?

SINTEF Energi jobber med alle deler av vassdrag fra klima, hydrologi og vannføring i oppstrøms ende til analyse av strømningsforhold og miljødesignet kraftproduksjon i nedstrøms ende. Vi setter alle disse delene inn i en sammenheng. Sammen med andre deler av SINTEF er vi i tillegg i stand til å beregne kostnader og reduksjon under dagens forhold og i fremtidens klima.

Flomrammet hus

Vår ekspertise inkluderer

  • Flomberegninger i dagens og fremtidens klima
  • Detaljerte beregninger av vannføring og vannstand under flom i utsatte områder
  • Routing og hydraulisk simulering med dempingseffekter i vassdrag
  • Vannkraftproduksjon i samspill med flomfare i ulike deler av vassdrag
  • Kostnadsbesparelser ved flomdemping i regulerte vassdrag
  • Naturbasert flomdemping og miljøvirkninger

 

Vår tilnærming gir innsikt i hvordan samfunnet og kraftselskapene kan møte økende flomutfordringer gjennom tiltak og tilpasning. Forståelsen av samspillet mellom vassdrag og menneskelig aktivitet gir verdifull innsikt for å utvikle innovative løsninger som beskytter samfunnet og våre naturområder.