Til hovedinnhold

Alusheet, Hydsim og TearSim

Alusheet, Hydsim og TearSim

SINTEF Materialer og kjemi har utviklet programvare til hjelp for Aluminiumsindustrien.

Om Alusheet, Hydsim og TearSim

AluSheet
Sammen med Hydro Aluminium har SINTEF utviklet computer-programmet Alusheet for beregning av strekkegenskaper i aluminium platematerialer. Alusheet er implementert i 2 av Hydros valseverk og blir benyttet til både daglig legerings- og prosess optimalisering og FoU.
Kontaktperson: Mohammed Mhamdi

HydSim
SINTEF har utviklet modellen HydSim, som beregner hydrogenmengden i aluminiumsmelter. Modellen har blitt implementert ved et stort norsk støperi, gjennom prosesslogging og –kontrollsystemet utviklet av www.prediktor.no.
Kontaktperson: Mohammed Mhamdi

TearSim
Sammen med www.ife.no og som del av EU-prosjektet VIRCAST, har SINTEF utviklet datamodellen TearSim som forutsier varmsprekk i aluminium DC støping.
Kontaktperson: Mohammed Mhamdi

Forskningsleder