Til hovedinnhold
Norsk English

BFLEX for fleksible rør

BFLEX er et spesialutviklet programvaresystem for strukturanalyser av fleksible rør.

Kontaktperson

BFLEX er et velkjent FE-verktøy for beregninger på stigerør og andre typer fleksible rør. Det kan benyttes som et ledd i å levetidsberegninger eller for å etablere spenningsnivåer for strekkarmering og trykkarmering under ekstremtilstander. På grunn av interaksjoner mellom komponentene blir responsen ikke-lineær når røret utsettes for laster. Dette fanges opp av BFLEX, samtidig som analysetiden er svært effektiv. BFLEX er verifisert mot resultater fra fullskala tester.

Bøyestiver, bellmouth, ruller og lignende kan inkluderes i beregningsmodellen slik at oppførselen til røret blir så riktig som mulig.

BFLEX kan også benyttes til å studere ulike feilmoder, for eksempel i form av lokal transvers knekking av strekkarmeringen under aksiell kompresjon og syklisk bøyning.

Nøkkelegenskaper:

  • Lag for lag definisjon av røret
  • Elasto-plastiske materialegenskaper
  • Bestemmelse av globale egenskaper; aksialstivhet, bøyestivhet og torsjonsstivhet (EA, EI and GJ)
  •  Strukturanalyser og levetidsberegninger for strekkarmering og trykkarmering

Nøkkeltall

Utforsk fagområdene