Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Avansert analyse av topografidata

Avansert analyse av topografidata

Spesialskrevne dataprogrammer for effektiv analyse av topografidata

Om Zimseq og alimeas

ZimSeq er et program som tar utgangspunkt i en serie med topografibilder tatt av samme prøve i løpet av en prosess der overflaten endrer seg (etsing, elektropolering, tørking, smelting, osv.). Disse bearbeides så til en videofilm som viser endringene i topografien. Programmet gir også kvantitativ informasjon om overflatetopografien gjennom prosessen.

AliMeas ble utviklet for å strømlinjeforme analysene av etsedybder i tannemalje. Et topografibilde av den opprinnelige overflaten blir trukket fra bilder tatt ved senere tidspunkt i etseprosessen. På den måten vises kun endringene i topografien. Etsedybden kan måles med bedre enn 50 nm nøyaktighet i forhold til en referanseoverflate av amalgam som ikke etses.

Seniorforsker