Til hovedinnhold
Norsk English

Mikroalgeproduksjon

I akvatiske miljøer er mikroalgene "gresset" som små dyr beiter på, og de inneholder mange interessante komponenter som vi kan utnytte i for eksempel fiskefôr, kosmetikk eller helsekost.

Kontaktperson

Mikroalger kan brukes til bedre vannkvalitet eller gjenbruke overskuddsprodukter fra andre produksjoner, i tråd med sirkulær økonomi og ressursutnyttelse. Storskalaproduksjon av mikroalger er under utvikling, og i SINTEF jobber vi med å løse både biologiske og teknologiske utfordringer for å bidra til å etablere bærekraftig produksjon av denne verdifulle ressursen. Arbeidet foregår ved Norsk senter for Planktonteknologi, der det er etablert reaktorteknologi og instrumentering i pilotskala.

Utforsk fagområdene