Til hovedinnhold
Norsk English

Automasjon og kunstig intelligens for dataanalyse og oppdrett av lav-trofiske arter

I SINTEF fokuserer vi på automatiserte løsninger basert på kunstig intelligens (AI), tingenes internett (IoT) og informatikk for å utvikle nøyaktige-, forutsigbare- og lønnsomme løsninger for oppdrett av lav-trofiske arter og auto-analyse av forsøksdata.

Kontaktperson

Maskinsyn er bruk av digital bildebehandling gjennom dedikert maskinvare og programvare for å trekke ut informasjon fra et bilde. Dette kan inkludere kvalitetsparametere, størrelse, form eller tetthet, og bruk av maskinlæring. Maskinsyn har potensiale som sensorteknikk på mange områder, og brukes over flere institutter i SINTEF for en rekke utfordringer. Akvatiske bioressurser benytter metoden til å lage dedikerte instrumenter (for eksempel overvåking av algtetthet, zooplankton, tarekvalitet og biomassemålinger) og for automatiseringsoppgaver (eksempelvis reguleringssystem for utfôring til smolt, og regulering av dyreplanktonkulturer). Maskinsyn har også blitt brukt til å redusere arbeidsintensiv overvåking av atferd til dyreplankton i laboratorieforsøk. 

Utforsk fagområdene