Til hovedinnhold
Norsk English

Produktdesign for dyrking av lavtrofiske arter

Visualisering er et godt verktøy for å kunne illustrere et konsept og drive fantasien videre for å utvikle nye konsepter og ideer innen (for eksempel) kultiveringskonsepter eller design for et eksperimentelt oppsett. Rask prototyping via 3D rendering og printing gjør det mulig å oppnå en prototype av høy kvalitet på kort tid.

Kontaktperson

Visualisering er et effektivt verktøy for å kommunisere både konkrete og abstrakte ideer. For eksempel ved bruk av skisser, illustrasjoner, bilder eller animasjoner, både i 2D og 3D. Ved å bruke dette på en god måte vil det kunne bidra til at både designeren selv, og andre parter, lettere kan forstå og se løsninger til problemstillingen. Ikke minst være en god bidragsyter til å starte en kreativ prosess.  

Akvatiske bioressurser benytter metoden til å kunne utvikle konseptskisser, som videre kan bli til 3D tegninger og eventuelt deretter 3D printes for å kunne inspisere om konseptet fungerer i praksis. Dette kan videre brukes til å se på muligheter for videre utvikling. For eksempel utvikling av teknologiske løsninger til bruk i tareindustrien og konseptillustrasjoner til bruk i partnermøter.  

Prototypene utvikles og gjennomgås av et tverrfaglig team. På denne måten kan det oppstå en mer kreativ og løsningsrik utviklingsprosess, slik at det ferdige produktet/konseptet innehar gjennomtenkte løsninger og krav som er tilpasset brukeren og prosjektet videre.

imaget7p7d.png

Utforsk fagområdene