Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjon og fornying

Evne til innovasjon er avgjørende for økonomisk vekst, konkurransedyktighet og bærekraftig omstilling.

Kontaktperson

Innovasjon handler om å skape verdier på nye måter ved å gjøre nye idéer om til virkelighet. Det kan være i form av nye eller vesentlig endrede: produkter, tjenester, prosesser, forretningsmodeller eller organisasjonsformer, som gir verdiskaping og samfunnsnytte når de tas i bruk. SINTEF kan bidra til innovasjoner innen de fleste sektorer gjennom tverrfaglig og forskningsbasert kunnskap, hvor vi anvender og utvikler ny kunnskap og løsninger til nytte for våre oppdragsgivere og samfunnet.  

Vi deler vår forskning om innovasjon og fornying opp i følgende hovedtema: 

  • Innovasjon i offentlig sektor 
  • Innovasjonspolitikk 
  • Endring av arbeidspraksis 
  • Trepartssamarbeid 
  • Digital innovasjonspraksis 
  • Innovasjonsprosesser for utvikling og innføring av ny teknologi 

Eksempler på prosjekter:  

Utforsk fagområdene