Til hovedinnhold
Norsk English

Idékonkurranse: Digital grensestasjon - avsluttet

Hvordan tenker du fremtidens digitale grensestasjon bør være? På vegne av Tolletaten inviterer SINTEF til idékonkurranse om fremtidens digitale grensestasjon. De beste idéene vil belønnes med tilsammen kr 100 000, og vinneren kan få muligheten til å videreutvikle og realisere idéen i samarbeid med Tolletaten. Konkurransen har innleveringsfrist 7. nov 2018.

Infografikk som viser elementer i en framtidig digital grensestasjon

KONKURRANSEN ER NÅ AVSLUTTET

Vinner av idékonkurranse: Simen Kristoffersen

På vegne av Tolletaten har SINTEF arrangert en idékonkurranse for fremtidens digitale grensestasjon. Simen Kristoffersen stakk av med seieren for sitt forslag om å forsegle varetransporter med en digital lås.

Vinneren presenterte sin idé for Tolletaten og SINTEF i Trondheim onsdag 27.februar.

– Forslaget fra Kristoffersen har gitt gode impulser og inspirasjon for hvordan vi kan arbeide videre med fremtidens digitale grensestasjon. Vi er opptatt av å finne fremtidens løsninger og erfarer stadig at vi ved å samarbeide på tvers av de «vante» faglinjene og miljøene lærer mye og blir bedre i stand til å se nye muligheter, sier regiondirektør i Tolletaten Åse Berge.

Transporter forsegles med digital lås
Kristoffersens forslag er at varetransporter skal forsegles med en digital lås. Ved grensestasjonen vil det befinne seg en mottaker som kan lese informasjon som den digitale låsen til varetransporten sender ut fra en avstand på flere kilometer.

Når transportøren har alt i orden, sender den digitale låsen ut informasjon om dette. Transportøren kjører bare rett forbi grensekontrollen uten å måtte stoppe. Grensepassering registreres automatisk og varen vil også kunne frigis automatisk.

Er det mangler eller avvik på forsendelsen eller deklarasjonen, for eksempel at den digitale låsen er åpnet uautorisert, vil dette bli registrert på grensestasjonen før varetransporten krysser grensen. Ved registrerte avvik vil Tolletaten stoppe transporten for kontroll.

– Jeg håper idéen vil kunne gjøre grensepasseringen lekende lett for alle som har alt i orden og ikke så lett for andre, sier Simen Kristoffersen.

Løsningen er fremtidsrettet og vil også kunne benyttes ved førerløs transport.

Kan prøves ut
– Løsningen som Kristoffersen foreslår i vinnerbidraget kan prøves ut og innføres trinnvis der kjernen vil være digital forsegling av varetransport. Nå skal vi se nærmere på hvordan vi kan teste en slik løsning i praksis, forklarer Åse Berge.

Juryens begrunnelse for vinnerbidraget:
Bidraget bidrar til å underbygge visjonen om en fremtidig digital grensestasjon. Idéen er også realiserbar og har en nytteverdi for Tolletaten ved å svare ut krav etaten har til morgendagens teknologiske løsninger for grensepassering. Idéen bidrar til ønsket om å gjøre en grensepassering sømløs, synlig, sporbar, sansende i sanntid, og den sikrer god informasjonsutveksling mellom aktørene.

Regiondirektør Åse Berge overrakte blomster og diplom og takket Simen Kristoffersen for innsatsen.

Behovet for tolltjenester er i radikal endring. Varer og tjenester krysser landegrenser i større og større grad. Transport av varer endres raskt og kan innebære både autonome fartøy, kjøretøy og fraktende droner. Det er estimert at antall varer og tjenester som krysser landegrenser fordobles i løpet av de nærmeste ti årene. Samtidig stiller brukerne stadig større krav til samhandling og tilgjengelighet av tolltjenester. Dette krever at Tolletaten utvikler morgendagens teknologiske løsning for en grensepassering som er sømløs, synlig, sporbar, i sanntid, sansende, og sikrer korrekt kommunikasjon mellom ulike aktører.

Har du en idé som kan løse disse utfordringene?

I konkurransen ønsker vi å få fram idéer som Tolletaten kan utvikle, teste og implementere i et videre utviklingsarbeid. Vi ønsker at du skal fokusere på varetransport på vei, og på hvordan det skal være lett å gjøre rett for profesjonelle aktører. Hvordan kan denne gruppen få tjenester som er døgnåpne, automatiserte, brukervennlige og tilbakemeldende.

Konkurranseregler

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for alle unntatt jurymedlemmer, ansatte i SINTEF og ansatte i Tolletaten.

Premiering

Førsteplass, andreplass og tredjeplass premieres med henholdsvis 50 000 kr, 30 000 kr og 20 000kr.

Hva skal leveres?

 •  PDF-dokument på maks 10 sider, inklusive figurer.
 • Beskrivelsen må inneholde:

  • Kort sammendrag
  • Hva idéen er
  • Hva idéen bidrar til å løse ved den digitale grensestasjon
  • Vurdering av teknologisk modenhet og ressursbehov for implementering
  • Skisse med plan for pilotering, testing, evaluering og videreutvikling

 • Innleveringen skjer per e-mail til:

Hva er evalueringskriteriene?

 • Hvilken grad idéen kan underbygge visjonen om den digitale grensestasjon
 • Realiserbarhet
 • Samlet nytteverdi sett ut i fra Tolletatens perspektiv

Praktisk

Alle deltakere vil få en kvittering på at forslaget er mottatt, og de vil få beskjed om eventuell premiering når juryen har fattet beslutning – innen 1.desember.
All kommunikasjon foregår per e-mail.

Rettigheter

Ofte stilte spørsmål

Det er viktig for oss med lik informasjon til alle som ønsker å delta i konkurransen. Vi kommer derfor ikke til å svare på enkeltspørsmål på e-post eller i sosiale medier. Ofte stilte spørsmål om konkurransen svarer vi derfor på her.

Slik leverer du inn ditt bidrag

Innleveringen skjer per e-mail til:

Hvem sitter i juryen?

Idéene bedømmes av en jury bestående av personer fra SINTEF Digital, Tolletaten og sentrale aktører innen teknologi.

 

Tarjei Vassbotn
Teknolog og tidligere utviklingssjef for IoT i Google

   

 

 

Silvija Seres
Teknologiinvestor, matematiker og leder av norsk polyteknisk forening

     
 

John Krogstie
Instituttleder og professor ved institutt for datateknologi og informatikk

     
SINTEF    
 

Morten Dalsmo
Konserndirektør SINTEF Digital

     
Tolletaten    
 

Jan Erik Ressem
Avdelingsdirektør IT

     
 

Åse Berge
Regiondirektør Tollregion Midt-Norge

     
 

Pål Hellesylt
Avdelingsdirektør Toll og vareførsel

Elementer som kan inngå i fremtidens digitale grensestasjon

Disse elementene er av Tolletaten og eksperter i SINTEF identifisert som viktige i utvikling av fremtidens digitale grensestasjon. De er ment som inspirasjon og veiledning for idégenerering, ikke som en uttømmende beskrivelse av hva en slik løsning kan være. Dette er en visjon for løsningen, en beskrivelse av løsningen i overmorgen, ikke dagens og morgendagens løsninger. Det er derfor ikke forventet at mulige teknologiløsninger lar seg implementere umiddelbart. Vi trenger heller ikke løsninger på alt, men idéer som bringer oss fremover på ett eller flere av disse områdene.

LAST NED FULL BESKRIVELSE AV ALLE ELEMENTENE HER

Tolletatens digitale fremtid

Tolletatens digitale fremtid
Tolletatens digitale fremtid

Kontaktperson