Til hovedinnhold
Norsk English

Ofte stilte spørsmål

Det er viktig for oss med lik informasjon til alle som ønsker å delta i konkurransen. Vi kommer derfor ikke til å svare på enkeltspørsmål på e-post eller i sosiale medier. Ofte stilte spørsmål om konkurransen svarer vi derfor på her.

Kontaktperson

Kan deltakere i konkurransen kontakte juryen?

Nei. Det er ikke lov for deltakere i konkurransen å kontakte personene i juryen.

Hvilke av Tolletatens oppgaver dreier konkurransen seg om?

En av Tolletatens viktigste oppgaver er å verifisere om transportdokumenter som er avgitt i forbindelse med en varetransport stemmer overens med det som transporteres over grensen.

Hvordan foregår en grensepassering i dag?

Mange oppgaver som Tolletaten utfører i dag er ikke automatiserte, og en del arbeid utføres manuelt av tolltjenestemenn. Dette kan i perioder med høy trafikk medføre at lastebiler kan bli stående i kø ved grensepassering. I noen tilfeller vil dette være uheldig ettersom en del transporter kan være tidskritiske, eksempelvis ved eksport av ferskvarer som fisk.

Hva er utfordringene til Tolletaten i framtiden?

En av de største utfordringene til Tolletaten i framtiden vil være økte og mer komplekse varestrømmer over Norges grenser.

Hvilke løsninger er det Tolletaten er ute etter i denne konkurransen?

Konkurransen handler om en framtid som fortsatt er ukjent. Det er ikke morgendagens løsninger vi leter etter, men det er de smarte løsningene som kan anvendes etter morgendagen vi ønsker å se. Det er de ideene som kan realiseres om sju til ti år eller mer, vi leter etter.

Her kan du se noen eksempler på elementer som kan inngå i framtidens digitale grensestasjon.

Er det for privatmarkedet eller profesjonelle transportører man skal lage framtidens digitale grensestasjon?

I denne konkurransen ønsker vi gode ideer om hvordan framtidens grensepassering for profesjonelle transportører skal være. Et viktig poeng i konkurransen er at det skal være lett å gjøre rett. Det skal være enkelt å passere grensen for de som har alt i orden.