Til hovedinnhold
Norsk English

Rettigheter


Rettigheter

Idéene som premieres vil eies av Tolletaten. Også idéer som ikke premieres kan være interessante for Tolletaten å videreutvikle, og Tolletaten tar da kontakt med deltaker. Idéer som ikke premieres eller er interessante for utvikling eies av deltakerne.

Tolletaten forbeholder seg retten til å benytte idéene som premieres på en slik måte de finner det formålstjenlig. Tolletaten har ingen leverandør som utvikler løsningen for dem i dag, så idéene fra denne konkurransen vil ikke bli direkte overbragt til en kommersiell aktør med mål om å utvikle en løsning. Dette er en del av et langsiktig arbeid som etaten er i gang med der de har som mål å utvikle et konsept for fremtiden. Idéene som kommer gjennom denne konkurransen vil bli brukt, delvis eller i sin helhet i utviklingen av dette konseptet.

Ved en eventuell anbudsutlysning er det ingen garanti for fremtidige oppdrag for vinnerne.
Vi forbeholder oss retten til å ikke dele ut premier dersom idéene ikke er av tilstrekkelig kvalitet eller i henhold til leveransekriterier.

Juryen tar den endelige beslutningen.