Til hovedinnhold
Norsk English

ORCHESTRA

I dag styres trafikken på vei, sjø, luft og bane hver for seg. ORCHESTRA vil gjøre det mulig å koordinere og synkronisere trafikken på tvers av transportformene.

Kontaktperson

I dette inngår best mulig utnyttelse av total kapasitet, smidig og robust håndtering av alle situasjoner – fra dagligdagse unntak til katastrofer, og koordinering opp mot multimodale transporttjenester for person- og godstransport. Transporttjenestene skal få støtte slik at de bedre kan tilpasses nåværende og kommende trafikksituasjoner, og det vektlegges at transporten er en del av multimodale transportkjeder, for eksempel må man ta hensyn til at lastebilen skal rekke skipet som skal ta varene videre.

Demoprosjekter i Norge og Italia

Ambisjonen er å designe et multimodalt trafikkstyringsøkosystem og å utvikle og demonstrere tekniske løsninger, organisatoriske modeller, metoder og verktøy som muligjør et slikt økosystem. Dette skal testes i to demoprosjekter: Persontransport i Nord-Italia og godstransport til, fra og i Herøya Industripark i Norge. For Herøya vil man også se på hvordan selvkjørende transport kan innpasses i løsningene.

EU-prosjektet ORCHESTRA samler seksten partnere fra seks land. SINTEF er teknisk leder i prosjektet som koordineres av ITS Norge. Andre norske deltakere er Herøya Industripark, Applied Autonomy og Statens Vegvesen. SINTEF skal, i tillegg til å være teknisk leder, lede arbeidet med systemarkitekturen som designer trafikkstyringsøkosystemet, planlegge evalueringsarbeidet og utarbeide og teste treningsmoduler for opplæring av de som skal utføre de manuelle oppgavene i trafikkstyringen.


Prosjektet mottar midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under tilskuddsavtale nr. 953618.


 

Illustrasjon: Shutterstock

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.05.2021