Til hovedinnhold
Norsk English

ORCHESTRA

I dag styres trafikken på vei, sjø, luft og bane hver for seg. ORCHESTRA jobber med fremtidens trafikkstyring – såkalt trafikkorkestrering. Trafikken skal styres og koordineres på en mer proaktiv og resilient måte både innen og på tvers av transportformer, og muligheten for elektronisk kommunikasjon med transportmidlene utnyttes.

Kontaktperson

I dette inngår best mulig utnyttelse av total kapasitet, smidig og robust håndtering av alle situasjoner – fra dagligdagse unntak til katastrofer, og koordinering opp mot transporttjenester for person- og godstransport. Transporttjenestene skal få støtte slik at de bedre kan tilpasses nåværende og kommende trafikksituasjoner. Det vektlegges at transportoperasjonene inngår i multimodale transportkjeder, slik at for eksempel lastebiler kan rekke skip som skal ta varene videre. Ambisjonen er å designe et multimodalt og digitalt økosystem for multimodal trafikkstyring og å utvikle og demonstrere løsninger, fleksible organisasjonsmodeller, metoder og verktøy og mekanismer som muliggjør et slikt økosystem og støtter transportpolitiske mål.

Et av hovedresultatene fra prosjektet er en referansearkitektur for multimodal trafikkstyring. Arkitekturen definere det digitale økosystemet for multimodal trafikkstyring hvor aktører med ulike roller og systemer inngår. Arkitekturen beskriver løsninger som utvider dagens trafikkstyring. Dette inkluderer utstrakt innhenting og deling av data som muliggjør avansert beslutningsstøtte og et mer resilient transportsystem hvor uønskede trafikksituasjoner oppdages på et tidlig stadium, helst før de oppstår, og hvor uønskede situasjoner kan avverges eller begrenses.

Prinsippene for multimodal trafikkstyring testes i to demonstratorer. En ser på trafikkstyring som støtter mer pålitelig persontransport til og fra Malpensa flyplass ved Milano i Nord-Italia, og en på trafikkstyring som gir bedre kontroll med og mer fleksibel godstransport til, fra og i Herøya Industripark i Norge. For Herøya ser man også se på hvordan selvkjørende biler kan innpasses i trafikkstyringen.

ORCHESTRA koordineres av ITS Norway og samler seksten partnere fra seks land. Mer informasjon er tilgjengelig her.

SINTEFs rolle

SINTEF er teknisk leder i prosjektet og er ansvarlig for arbeidet med referansearkitekturen for multimodal trafikkstyring. SINTEF deltar også i aktiviteter innen evaluering og i trening av de som skal utføre de manuelle oppgavene i trafikkstyringen.

Prosjektet mottar midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under tilskuddsavtale nr. 953618.

 

 

Illustrasjon: Shutterstock

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.05.2021

Prosjektdeltakere

Marit Kjøsnes Natvig
Erlend Stav
Shanshan Jiang
Isabelle Roche-Cerasi
Trine Marie Stene