Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene.

Kontaktperson

Mye handler om klima og energi, men sirkulær økonomi og blågrønn vekst er også viktige i det grønne skiftet. FNs bærekraftmål setter dette i sammenheng med andre aspekter, som renere industri, rent vann, mat og rettferdig fordeling. Bærekraftig samfunn inkluderer også steds- og næringsutvikling. Hensikten er økt konkurransekraft slik at omsetning, overskudd og sysselsetting øker i området. Næringsutvikling er derfor viktig for samfunnsutviklingen både i sentrale strøk og i distriktene. Vår forskning bidrar til å identifisere barrierer, synergier og nye muligheter, i og på tvers av etablerte sektorer på alle aspekter av bærekraftig samfunn. 

Vi deler vår forskning på dette opp i følgende tema: 

  • Grønne verdikjeder og sirkulær økonomi
  • Nærings- og stedsutvikling
  • Satsing mot små og mellomstore bedrifter

Eksempelprosjekter:  

Utforsk fagområdene