Til hovedinnhold
Norsk English

POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture)

POCOplast skal undersøke muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket.

Kontaktperson

Denne næringen er den største produsenten av hardplast i Norge, og volumet er forventet å vokse betydelig de kommende årene. Bare en liten andel blir i dag gjenvunnet. Det er et stort behov for å øke gjenvinningsgraden samtidig som bruksbehovet også reduseres. Hovedmålet med prosjektet er derfor å utvikle ny kunnskap for hvordan prinsippene knyttet til sirkulær økonomi kan anvendes slik at en oppnår en mer bærekraftig verdikjede for hardplast fra norsk havbruksnæring.

For å oppnå målet om økt sirkulær økonomi, så vil prosjektet etablere en læringsallianse hvor næringsaktører og forskere arbeider sammen for å identifisere mulighet for endring i en mer bærekraft retning. Læringsalliansen skal engasjere aktører fra hele verdikjeden, helt fra plastproduksjon, de som generer avfall og produksjon av nye produkter fra gjenvunnet plast. Aktører med ikke-finansielt formål vil også involveres for å oppnå den felles målsettingen om ny kunnskap for å redusere plastavfall. Læringsalliansen skal også jobbe for å utvikle et marked for gjenvunnet plast med tanke på bruk i andre sektorer.

I prosjektet POCOplast samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden (NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk) samt Miljøstiftelsen Bellona.

Les rapporten "Fra oppdrettsplast til verdi" her.

Prosjektpartnere:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023