Til hovedinnhold
Norsk English

POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture)

POCOplast skal undersøke muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket.

Kontaktperson

Denne næringen er den største produsenten av hardplast i Norge, og volumet er forventet å vokse betydelig de kommende årene. Bare en liten andel blir i dag gjenvunnet. Det er et stort behov for å øke gjenvinningsgraden samtidig som bruksbehovet også reduseres. Hovedmålet med prosjektet er derfor å utvikle ny kunnskap for hvordan prinsippene knyttet til sirkulær økonomi kan anvendes slik at en oppnår en mer bærekraftig verdikjede for hardplast fra norsk havbruksnæring.

For å oppnå målet om økt sirkulær økonomi, så vil prosjektet etablere en læringsallianse hvor næringsaktører og forskere arbeider sammen for å identifisere mulighet for endring i en mer bærekraft retning. Læringsalliansen skal engasjere aktører fra hele verdikjeden, helt fra plastproduksjon, de som generer avfall og produksjon av nye produkter fra gjenvunnet plast. Aktører med ikke-finansielt formål vil også involveres for å oppnå den felles målsettingen om ny kunnskap for å redusere plastavfall. Læringsalliansen skal også jobbe for å utvikle et marked for gjenvunnet plast med tanke på bruk i andre sektorer.

I prosjektet POCOplast samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden (NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk) samt Miljøstiftelsen Bellona.

Les rapporten "Fra oppdrettsplast til verdi" her.

Les artikkelen "The role of proximity in environmental upgrading: plastics recycling in Norwegian aquaculture" her.

Prosjektpartnere:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023