Til hovedinnhold
Norsk English

Fullskala overvannssystem Høvringen

Forsøksfeltet på Høvringen utenfor Trondheim, er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon som måler både temperatur, vind og nedbør, og et avansert system for å måle vannmengden som renner ned i slukene.

Kontaktperson

Forsøksfeltet er et takareal med tre prøvefelt på 90 kvm hver. Langs ytterkantene av taket er det bygget opp vegger, slik at taket er en isolert enhet og en får full kontroll over hvor mye vann som havner på taket og hvor mye som går ut. Stasjonen kan måle hele spennet fra drypp til ekstremnedbør.

  • Tre prøvefelter, hvert på 90 kvm
  • Målestasjon for vannmengde/tid fra hvert av feltene
  • Fullverdig klimastasjon (yr.no)
  • Flyttbare vindmålere
  • Jordfuktighet
  • Bilder fra feltene + horisont hver time
  • Data samles i en historisk database

Kontaktinformasjon