Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig omstillingsledelse

Bærekraftig omstillingsledelse er en  samskapende prosess for planlegging, gjennomføring og oppfølging av omstilling i en organisasjon, et prosjekt eller en sektor. Det kan omfatte endring i ledelse, forretningsmodeller, teknologi eller arbeidsprosesser.

Bærekraftige samfunn: Det er mange mulige veier mot en bærekraftig fremtid, men det kan være krevende å navigere i en omskiftende verden. For å håndtere risikoen som store samfunnsendringer medfører, må bedrifter og organisasjoner tenke nytt rundt egen virksomhet og praksis.

Dette fordrer kunnskap om hvordan man tilrettelegger for endringsprosesser i egen virksomhet som fremmer omstilling fremfor business-as-usual. Vi i SINTEF tilbyr et verktøy for å støtte bedrifter, organisasjoner og sektorer i arbeidet med å imøtekomme disse omveltningene.

Målet er å gjennomføre bærekraftige endringer på en effektiv og smidig måte.

Rådgivningen fra SINTEF inkluderer:

 • Omverdenanalyse som gir kjennskap til trender og alternative løsninger
 • Guidet prosess basert på anerkjent forskningsmetodikk
 • En felles forståelse av omstillingsbehov og -forventninger
 • Kritisk refleksjon rundt virksomhetens identitet, mandat og praksis
 • Skape felles forståelse og visjon for en bærekraftige fremtid
 • Etablere en plan og strategi for bærekraftig omstilling
 • Oppfølging etter behov
 • Skreddersøm av prosess

SINTEF har hjulpet mange virksomheter med bærekraftig omstilling og prosesser for samskaping. Vår tverrfaglige forskningskompetanse gjør at vi kan forstå og nyttiggjøre samspillet mellom teknologi, organisasjon og samfunn.

Bærekraftig omstillingsledelse kan bidra til:

 • Mer bærekraftig drift av virksomheten gjennom implementering av ny teknologi og nye løsninger
 • Styrket omdømme
 • Å forutse og håndtere risiko
 • Å etablere nye forretnings- eller organisasjonsmodeller
 • Økt konkurransekraft

Kontaktpersoner

Prosjekter innen bærekraftige samfunn

PURE

PURE

Start:
Slutt:

Power Up a REnewable Society

Sirkulære rør

Sirkulære rør

Start:
Slutt:

Prosjektet skal redusere avfallsmengden i VVS-bransjen ved å tilrettelegge for mer ombruk gjennom å utvikle metoder for vurdering og dokumentasjon av brukte/returnerte plastrør.

Sum4Re

Sum4Re

Start:
Slutt:

Fra høyteknologisk materialkartlegging til databaser for sirkularitet

Ti-ReX

Ti-ReX

Start:
Slutt:

Rammeverk for smart tilstandsrevurdering av gjenvunnet tømmer for å forlenge levetiden til langlivede treprodukter ved bruk av ikke-destruktiv testing og automatisert etterbehandling av data.

Bærekraftige natursteinsmurer

Bærekraftige natursteinsmurer

Start:
Slutt:

Ny kunnskap skal bidra til at anleggsprosjekter i Rogaland bygges med sikre og bærekraftige natursteinsmurer med lavt klimagassutslipp.

HeriTACE

HeriTACE

Start:
Slutt:

Et tverrfaglig prosjekt som tar for seg ambisiøs energirenovering av historiske bygninger.

Inclusive City

Inclusive City

Start:

Vi ser på stedsutvikling og "15-minuttersbyen" i lys av sosial inkludering, mangfold og FNs bærekraftsmål.

Nyheter om bærekraftige samfunn

Kronikk
Kom i gang med energieffektivisering

Kom i gang med energieffektivisering

Om vi skal nå målene for energieffektivisering i bygg innen 2030, kan vi ikke vente på økte midler. Vi må bruke tiden på å finne de beste tiltakene og utnytte potensialet som ligger i digitalisering.

Ekspertiser innen bærekraftige samfunn