Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig omstillingsledelse

Bærekraftig omstillingsledelse er en  samskapende prosess for planlegging, gjennomføring og oppfølging av omstilling i en organisasjon, et prosjekt eller en sektor. Det kan omfatte endring i ledelse, forretningsmodeller, teknologi eller arbeidsprosesser.

Bærekraftige samfunn: Det er mange mulige veier mot en bærekraftig fremtid, men det kan være krevende å navigere i en omskiftende verden. For å håndtere risikoen som store samfunnsendringer medfører, må bedrifter og organisasjoner tenke nytt rundt egen virksomhet og praksis.

Dette fordrer kunnskap om hvordan man tilrettelegger for endringsprosesser i egen virksomhet som fremmer omstilling fremfor business-as-usual. Vi i SINTEF tilbyr et verktøy for å støtte bedrifter, organisasjoner og sektorer i arbeidet med å imøtekomme disse omveltningene.

Målet er å gjennomføre bærekraftige endringer på en effektiv og smidig måte.

Rådgivningen fra SINTEF inkluderer:

 • Omverdenanalyse som gir kjennskap til trender og alternative løsninger
 • Guidet prosess basert på anerkjent forskningsmetodikk
 • En felles forståelse av omstillingsbehov og -forventninger
 • Kritisk refleksjon rundt virksomhetens identitet, mandat og praksis
 • Skape felles forståelse og visjon for en bærekraftige fremtid
 • Etablere en plan og strategi for bærekraftig omstilling
 • Oppfølging etter behov
 • Skreddersøm av prosess

SINTEF har hjulpet mange virksomheter med bærekraftig omstilling og prosesser for samskaping. Vår tverrfaglige forskningskompetanse gjør at vi kan forstå og nyttiggjøre samspillet mellom teknologi, organisasjon og samfunn.

Bærekraftig omstillingsledelse kan bidra til:

 • Mer bærekraftig drift av virksomheten gjennom implementering av ny teknologi og nye løsninger
 • Styrket omdømme
 • Å forutse og håndtere risiko
 • Å etablere nye forretnings- eller organisasjonsmodeller
 • Økt konkurransekraft

Kontaktpersoner

Prosjekter innen bærekraftige samfunn

Nyheter om bærekraftige samfunn

Energibruken i norske bygg kan halveres

Energibruken i norske bygg kan halveres

Det er et enormt potensial for energisparing i bygningsmassen, viser forskning. Bygninger kan spille en sentral rolle i arbeidet med å nå de nasjonale klimamålene.

Styrtregn setter ingeniørene under etisk press

Styrtregn setter ingeniørene under etisk press

Ekstremværet Hans setter ikke bare fart i debatten om hvordan vi skal bygge og hvor vi kan bo. Tilpasning til villere og våtere vær betyr også at ingeniører utsettes for større etisk press.

Ekspertiser innen bærekraftige samfunn