Til hovedinnhold
Norsk English

Myworkout GO som Medical Device

Overordnet mål med prosjektet er å utvikle en helsetjeneste som kombinerer ny digital teknologi i den digitale treningsstøtten Myworkout GO med nye trenings- og behandlingsmetoder, og ny digital motivasjonsoppfølging for å fremme helse og forebygge helseproblemer for pasienter med MS og Parkinson sykdom.

Kontaktperson

Foto: Myworkout AS

Befolkningsendringen med flere innbyggere, økt levealder og økt forekomst av livsstilssykdommer, er faktorer som vil gi helsevesenet store utfordringer i årene som kommer, og som vil kreve nye måter å gi behandling og helsehjelp på.

Prosjektet skal utvikle ny teknologi i Myworkout GO som inkluderer diagnosespesifikk styrketrening for behandling og rehabilitering for målgruppen, utvikle motivasjons- og oppfølgingsmetoder for trening integrert i teknologien og utvikle en tjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten basert på den digitale treningsstøtten.

De mest sentrale FoU-utfordringene er å:

  1. utvikle teknologien i Myworkout GO for å inkludere maksimal styrketrening for diagnosespesifikk trening som behandling og rehabilitering
  2. utvikle og integrere tilpassede motivasjons- og oppfølgingsmetoder for trening i teknologien
  3. inkludere den nye teknologien i en tjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten.

Forskningsbasert utvikling som bygger på vitenskapelig dokumentert kunnskap er også nødvendig for en klassifisering av Myworkout GO som Medical device.

Prosjektet vil inkludere teknologien i et framtidig tjenesteforløp, og pasient-/brukerinvolvering er avgjørende for å lykkes. Resultatene vil bidra til å fremme god helse og livskvalitet for brukerne og bidra til mer bærekraftige helsetjenester.

Resultatene skal nås gjennom tett samarbeid mellom industriaktør (Myworkout AS) og FoU (SINTEF og NTNU) med bruk av vitenskapelige metoder og kompetanse innen teknologi, maskinlæring, medisin, fysiologi, psykologi, sosiologi og tjenesteinnovasjon. En rådgivningsgruppe skal bidra til at brukere og kunder av sluttproduktet inkluderes og rådføres gjennom prosjektperioden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024

Finansiering

Norges forskningsråd 2022-2024

Samarbeidspartnere

Myworkout AS (prosjekteier), SINTEF og NTNU

Prosjekttype

IPN