Til hovedinnhold
Norsk English

Når barnevernet overtar omsorgen – en forenklet kunnskapsoppsummering

Sammendrag

Formålet med dette prosjektet har vært å utforme en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering om tiltak i barnevern etter vedtak om omsorgsovertakelse. Systematiske søk ble gjennomført i utvalgte databaser for å identifisere publikasjoner som omhandler barnevern og tiltak i Norge. Det ble foretatt manuell filtrering, og det gjenværende utvalget (n=95) ble kodet. Tilsvarende ble gjort for grålitteratur (n=35). Den klart største andelen av forskningen omhandler fosterhjem, inkludert ulike sider ved det å være / ha vært i fosterhjem; noe forskning ble identifisert om ulike sider ved barnevernsinstitusjoner, mens svært få identifiserte studier omhandlet adopsjon. Noe forskning på biologiske foreldre fratatt omsorg, samt på barnevernstjenesten / systemet ble også identifisert. Effektforskning var nærmest fraværende blant de identifiserte studiene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2022

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2022:01044

ISBN

978-82-14-07917-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin