Til hovedinnhold
Norsk English

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Hva er SFI?

SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. SINTEF deltar i tilsammen elleve sentre som er plukket ut av Norges forskningsråd.

Disse leder vi

SFI Industrial Biotechnology

SFI Industrial Biotechnology

Start:
Slutt:

Industriell bioteknologi omfatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke viktige produkter slik som farmasøytika, mat og fôringredienser, detergenter, tekstiler, biopolymere, biomaterialer...

SFI BLUES

SFI BLUES

Start:

Havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står ovenfor. Flytende havvind og flytende solkraftverk er lovende teknologier i omstillingen til et nullutslippssamfunn.

SFI Harvest

SFI Harvest

Start:

Teknologiinnovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet.

Klima 2050

Klima 2050

Start:
Slutt:

Klima 2050 utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.

SFI Smart Maritime

SFI Smart Maritime

Start:
Slutt:

SFI Smart Maritime ble åpnet i 2015. Senteret fokuserer på forbedret energieffektivitet og reduserte utslipp fra maritim sektor.

SFI SWIPA

SFI SWIPA

Start:
Slutt:

Formålet for SFI-initiativet SWIPA er å framme en vitenskapelig forståelse av ytelsen av permanente brønnbarrierer og legge til rette for bedre metoder for å etablere slike barrierer.  Krav til god brønnintegritet over lang tid vil ha konsekvenser...

SFI Manufacturing

SFI Manufacturing

Start:
Slutt:

SFI Manufacturings visjon er å vise at bærekraftig og avansert produksjon av varer i et høykostland som Norge er mulig, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene involvert på en riktig måte.

Her er vi deltaker

 

Tidligere SFI

SFI Norman

SFI Norman

Start:
Slutt:

SFI Norman er et forskningsprogram med visjon om å utvikle ny og tverrfaglig forskning på neste generasjons produksjon, samt å lage teorier, metoder, modeller og verktøy som vil få norske produsenter til å lykkes i den globale konkurransen.

CREATE

CREATE

Start:
Slutt:

Senter for forskningsdrevet innovasjon,CREATE, skal bidra til å opprettholde og styrke norske utstyrsleverandører sin sterke posisjon som leverandør av kunnskap og utstyr til den globale akvakulturindustrien.