Til hovedinnhold
Norsk English

SFI Norman

SFI Norman er et forskningsprogram med visjon om å utvikle ny og tverrfaglig forskning på neste generasjons produksjon, samt å lage teorier, metoder, modeller og verktøy som vil få norske produsenter til å lykkes i den globale konkurransen.

Kontaktperson

I en global, konkurransedyktig verden i stadig endring, er kontinuerlig utvikling av industriens konkurranseevne av avgjørende betydning for en nasjon. I samarbeid med NTNU og SINTEF, har 14 norske industribedrifter påtatt seg utfordringen med å skape forskningssenteret Norwegian Manufacturing Future (SFI Norman). Målet med senteret er å øke næringens konkurransekraft gjennom langsiktig forskning og innovasjon.

Les mer på prosjektets egne nettsider: http://sfinorman.no/

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2007 - 31.12.2014