Til hovedinnhold
Norsk English

SFI Manufacturing

SFI Manufacturings visjon er å vise at bærekraftig og avansert produksjon av varer i et høykostland som Norge er mulig, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene involvert på en riktig måte.

Kontaktperson

Datastyrt produksjonslinje hos Plasto, 1 av de 13 industripartnerne. Foto: Plasto

SFI Manufacturing er et tverrfaglig forskningssenter som fokuserer på økt konkurransekraft for norsk industri. Det er tre fagområder som er bærebjelkene for senterets forskning:

1 Multi-materielle produkter og produksjonsprosesser

Å utvikle evnen til å optimalisere materialvalg, multi materialer geometri og prosesser samtidig. Arbeidet koordineres av Einar Hinrichsen ved SINTEF Industri.

2 Robust og fleksibel automatisering

Å videreutvikle og koble nye teknologier og metoder innen automatisering for å støtte innovasjonsprosesser og avanserte arbeidssystemer i industrien. Arbeidet koordineres av Gabor Sziebig ved SINTEF Manufacturing.

3 Bærekraftige og innovative organisasjoner

Å utvikle avanserte arbeidssystemer som utnytter ny teknologi og fleksible og automatiserte prosesser for å produsere bærekraftige multi-materielle produktløsninger. Arbeidet koordineres av Heidi Carin Dreyer ved NTNU.

Konsortium

Senteret har 14 industripartnere som representerer produksjonen av bildeler, forsvarsprodukter, møbler, båter, skipsutstyr, flydeler og gassbeholdere, og 2 forskningspartnere: 

 • Benteler Automotive
 • Brødrene Aa
 • Ekornes ASA
 • GKN Aerospace Norway AS
 • Hexagon Raufoss
 • Hydro
 • Kongsberg Automotive
 • Kongsberg Maritime Subsea
 • Nammo AS
 • Neumann Aluminium
 • Plasto AS
 • Rolls-Royce
 • Sandvik Teeness AS
 • HyBond AS
 • Mjøs Metallvarefabrikk AS
 • NTNU (3 fakulteter involvert)
 • SINTEF (3 institutter involvert)
 • SINTEF Manufacturing AS (vertskapsinstitusjon) 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2015 - 31.05.2023