Til hovedinnhold
Norsk English

CREATE

Senter for forskningsdrevet innovasjon,CREATE, skal bidra til å opprettholde og styrke norske utstyrsleverandører sin sterke posisjon som leverandør av kunnskap og utstyr til den globale akvakulturindustrien.

Kontaktperson

CREATE vil fokusere på forskning og aktiviteter rettet mot utvikling av løsninger og teknologi for tilvekstfasen i sjø; fra fisken blir satt ut i sjøen til den blir fraktet til slakteriet. Senteret har definert tre forskningspilarer; 1) Utstyr og konstruksjoner, f.eks. nye notmaterialer, flytekrager og fôringsanlegg. 2) Drift og operasjon, f.eks. fôringstidspunkter, fôringsmengder, håndtering av levende not og utstyr osv. 3) Farming Intelligence, f.eks. bruk av innsamlet informasjon og produksjonsdata om alle forhold som har med fiskens vekst og velferd å gjøre, som grunnlag for å fatte bedre beslutninger om fôring, belysning etc.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2007 - 01.05.2013

Forskningspartnere

 NTNU, Havforskningsinstituttet, SINTEF, NOFIMA

Bedriftspartnere

AKVA group ASA, Egersund Net AS, Erling Haug AS, Lerøy Seafood Group ASA, Marine Harvest Norway AS, SalMar ASA, BioMar AS