Til hovedinnhold
Norsk English

SFI BLUES

Havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står ovenfor. Flytende havvind og flytende solkraftverk er lovende teknologier i omstillingen til et nullutslippssamfunn.

Havbasert akvakultur vil være en viktig kilde til sunn mat. Klimaendringer og mangel på landareal skaper behov for kystinfrastruktur for transport og for flytende byområder.

Hovedmålet til SFI BLUES er å gjøre norsk industri i stand til å utvikle, bygge og drifte flytende konstruksjoner for fremtidens behov innen fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur. Dette vil bidra til diversifisering av norsk havbasert industri og dermed øke dens robusthet og konkurranseevne til å bidra til å løse globale utfordringer. 

SFI Blues homepage

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.06.2020

Utforsk fagområdene