Til hovedinnhold
Norsk English

SFI Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi omfatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke viktige produkter slik som farmasøytika, mat og fôringredienser, detergenter, tekstiler, biopolymere, biomaterialer, kjemikalier og energi. Industriell bioteknologi er svært viktig for bygging av en framtidig og helt nødvendig bærekraftig bioøkonomi.

Kontaktperson

SFI Industriell Bioteknologi (SFI IB) skal etablere ny kunnskap, teknologi og innovasjon som er viktig for nasjonal kompetansebygging av stor og varig verdi for Norsk bioteknologibasert industri. Videre skal SFI-IB bidra til utdanning og trening av personell som har spesialkompetanse innen advent industriell bioteknologi.

"Våre mål er å bidra til at Norge får en mer fremtredende internasjonal rolle innen industriell bioteknologi, med økt konkurransekraft basert på innovasjoner med nasjonalt og internasjonalt stort markedspotensial".

Hva er SFI-IB

SFI IB senteret består av 4 ledende norske forskningsinstitusjoner, 14 industribedrifter og en industriklynge. Partnerne har samlet nasjonalt ledende kompetanse og infrastrukturer for forskning, utvikling og innovasjon innen kjerneområder av industriell bioteknologi. Ved å samle dette i et senter skal vi bidra til en koordinert norsk satsing innen de sentrale innovasjonsdomene i SFI-IB

  • Industrielle enzymer og biokatalytiske prosesser
  • Fermenteringsprosesser og mikrobielle produksjonsorgansimer
  • C1 fermentering fra Industrielle avgasser, CCU og biogass

SFI IB Homepage

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2028