Til hovedinnhold
Norsk English

Kari Sand

Seniorforsker

Kari Sand
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Trondheim

Kari Sand har vært seniorforsker i gruppe for helsetjenesteforskning i avdeling helse siden 2018 og jobber kvalitativt med prosjekter om digitalisering av offentlig sektor, samhandling i helsetjenesten, og utvikling/evaluering av nye eller endrede tjenester innen ulike felt som tannhelse og kreftrehabilitering. Hun jobbet tidligere ved Faktultet for medisin og helsevitenskap på NTNU, og har en doktorgrad fra 2012 om pasienters forståelse av informasjonsskriv i kreftforskning.

Utdanning

Hovedfag anvendt språkvitenskap, NTNU
Ph.d. palliativ medisin, NTNU

Kompetanse og fagområder

Kvalitativ forskning
Kunnskapsoppsummeringer
Digitale helse- og velferdstjenester
Digitalt utenforskap
Digitalt innenforskap
Verbal interaksjon
Digital interaksjon
Likeverdighet
Mangfold

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/kari-sand-28ba9b34/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Kari-Sand

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8391-2990

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Professor Brochs gate 2
Trondheim