Til hovedinnhold
Norsk English

iBUP: Forbedret informasjonsutveksling om ADHD mellom foreldre, skolen og helsevesenet

I prosjektet iBUP skal vi finne ut hvordan informasjonsutvekslingen om ADHD mellom foreldre, barn, ansatte på skole og i første- ag andrelinje helsetjenesten kan bli bedre. Forbedring av informasjonsrutiner skal være basert på brukernes behov.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Ved BUP-klinikk, St. Olavs hospital, har informasjon til barn med ADHD og deres foreldre vært et sentralt innsatsområde i mange år. Brukerne får informasjon på ulike måter: kurs, informasjonsmøter, nettsider, skriftlig og i konsultasjoner. BUP har også satset på kompetanseheving blant tjenesteutøvere/behandlere for å tilrettelegge for bedre informasjon til pasienter og pårørende. Likevel har klinikkens egne brukerundersøkelser vist at foreldre ikke er tilstrekkelig fornøyd med informasjonen de får.

Overordnet mål med prosjektet iBUP er å forbedre informasjonsflyt mellom brukere og tjenesteytere som er involvert i behandling av barn med, eller med mistanke om, ADHD. Målet skal nås gjennom å utvikle en bruker- og behovsbasert løsning for informasjonsflyt i hele forløpet og for alle relevante aktører: Barna, foreldrene og tjenesteytere i kommunen og på sykehus. Forbedret informasjonsflyt vil bidra til økt kvalitet på tjenestene, større grad av brukermedvirkning og involvering, og økt mestring og livskvalitet for pasienter og pårørende. Vi skal utvikle løsningsforslag/prototyper med bakgrunn i behovskartlegging og i samspill med brukere.

Første del av prosjektet er en behovskartlegging blant de ulike relevante aktørene i informasjonsprosessen – hvilke informasjonsbehov har barna selv, foreldre og tjenesteytere i kommune, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Informasjonsbehov kan omfatte for eksempel både innhold, format, metoder og tid. Til dette delprosjektet rekrutterer vi nå deltakere.

Har du lyst til å vite mer, eller å delta i et intervju om informasjon og informasjonsbehov? 

Kontaktpersoner: Kari Sand og Kristine Holbø

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2020

Utforsk fagområdene