Til hovedinnhold
Norsk English

Har du lyst til å være deltaker i iBUP?

SINTEF Helse gjennomfører dette forskningsprosjektet i samarbeid med BUP-klinikk på St. Olavs hospital for å finne ut hvordan informasjonen om ADHD kan bli bedre.

Ill.: Shutterstock

Prosjektet omfatter informasjon både til barnet selv, foreldre og andre personer i barnets hverdag, og vi ønsker å komme i kontakt med potensielle forskningsdeltakere fra alle disse gruppene som kan tenke seg å være med i et intervju.

Første del av prosjektet er en behovskartlegging med følgende forskningsspørsmål: Hvilke behov har brukerne (alle brukergrupper) for informasjon i ulike faser av forløpet? Det er dette vi ønsker å snakke om i intervjuene. Behov inkluderer både innhold, format, metoder og tidspunkt for informasjon. 

Har du lyst til å vite mer, eller delta i intervju? 

Ta kontakt med Kari Sand eller Kristine Holbø - begge seniorforskere fra SINTEF Helse i Trondheim. 

Prosjektet heter iBUP og omfatter informasjon både til barnet selv, foreldre og andre personer i barnets hverdag. Gå til nettsiden for prosjektet.