Til hovedinnhold

Kristine Holbø

Seniorforsker

Kristine Holbø

Seniorforsker

Kristine Holbø
Telefon: 402 17 189
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1268612

Økt livskvalitet med GPSTrygge spor er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektet harvært organisert gjennom en forstudie i 2011 og en hovedstudie i 2012. Fem kommuner harsamarbeidet om å utvikle kunnskap vedrørende bruken av GPS, for å bidra til at personer med demen...

Forfattere Dag Ausen Ingrid Storruste Svagård Tone Øderud Kristine Holbø Silje Bøthun
År 2013
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1044735

Ambient assistive technology (AAT) is envisioned as a powerful tool for facing the growing demands the demographic change toward an aging society puts on care. While AAT is often expected to increase the quality of life of older people, this paper holds that relevant interventions often embody value...

Forfattere Yngve Dahl Babak A. Farshchian Anders Kofod-Petersen Silje Bøthun Kristine Holbø Jarl Reitan
År 2013
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1070662

This paper presents an attempt to understand how safe walking technology can be designed to fit the needs of people with dementia. Taking inspiration from modern dementia care philosophy, and its emphasis on the individual with dementia, we have performed in-depth investigations of three persons’ ex...

Forfattere Kristine Holbø Silje Bøthun Yngve Dahl
År 2013
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1070722

This paper presents an attempt to understand how safe walking technology can be designed to fit the needs of people with dementia. Taking inspiration from modern dementia care philosophy, and its emphasis on the individual with dementia, we have performed in-depth investigations of three persons' ex...

Forfattere Kristine Holbø Silje Bøthun Yngve Dahl
År 2013
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel