Til hovedinnhold
Norsk English

CaReScreen: Et klinisk beslutningsstøttesystem for kreftrehabilitering

Prosjektet CaReSceen skal utvikle et klinisk beslutningsstøttesystem som sikrer at kreftpasienter som trenger rehabilitering, får tilbud om riktig rehabiliteringstjenester på riktig tidspunkt.

Kontaktperson

Foto: Unicare Røros

Et fremtidig økosystem for kreftrehabilitering

Rehabiliteringstjenester for kreftpasienter blir ikke benyttet i tilstrekkelig grad, og det hender at pasienter mister oppfølgingstilbud i overgangene mellom nivå i helsetjenesten, for eksempel i overgangen etter behandlingen på sykehuset er ferdig. Innovasjonsidéen i CaReScreen er å skape et fremtidig økosystem for kreftrehabilitering bestående av et klinisk beslutningsstøttesystem, nye rehabiliteringstjenester og en ny tjenestemodell som inkluderer endrede arbeidsmetoder samt kommunikasjons- og samarbeidspraksiser med relevante aktører. Kjernen i systemet er det digitale kliniske beslutningsstøtteverktøyet som vil støtte en triagering til passende rehabiliteringstjeneste til riktig tid i primær- og spesialisthelsetjenesten basert på vurdering av pasientens behov og medisinske og sosiale risikofaktorer gjennom en kombinasjon av registerdata, pasientrapporterte data og kliniske data.

Digital klinisk kunnskapsbase

CaReScreen vil være en direkte støtte for klinisk beslutningstaking, der egenskapene til enkeltpasienten kobles med en digital klinisk kunnskapsbase, og skreddersydde vurderinger eller anbefalinger presenteres for klinikeren og/eller pasienten som grunnlag for en beslutning.

Utvikling av kunnskapsbase

SINTEF bidrar i flere av arbeidspakkene i prosjektet, inkludert i utviklingen av en kunnskapsbase (innsiktsarbeid og review), utvikling og testing av beslutningsstøtteverktøyet, registerdataanalyser og feasability- og valideringsstudier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

Unicare, St. Olavs hospital, NTNU, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo Universitetssykehus, Helseinnovasjonssenteret, CheckWare og Kreftforeningen.

Prosjekttype

Pilot Helse

Utforsk fagområdene