Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering Blå Kors-konseptet Barnas Stasjon

Hvordan virker tilbudene til sårbare barn og familier på Barnas Stasjon, og hvordan skal Blå Kors navigere for å utvikle dette konseptet? Dette skal helsetjenesteforskere i SINTEF Digital bidra med å finne svar på.

Kontaktperson

Ill.: Oksana Kuzmina / Shutterstock

Blå Kors Barnas Stasjon jobber forebyggende og har flere tilbud rettet spesielt mot barn og unge og familier i sårbare livssituasjoner. Sårbare livssituasjoner kan handle om rus, psykiatri, ensomhet, lavinntekt eller andre forhold. Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, og det kreves ingen henvisning for å bruke tilbudene der. Det finnes en Barnas Stasjon i ni norske byer, og her jobber det ansatte med høy fagkompetanse innen bl.a. familieterapi, rus og psykisk helse. Hos Barnas Stasjon er barnets perspektiv utgangspunktet, men arbeidet er rettet både mot foreldrene og barnet. Familiene får individuelt tilpassede tilbud, og kan følges over lang tid. Aktiviteter som bedrer samspillet mellom barn og foreldre står sentralt i arbeidet. I dette prosjektet evalueres Barnas Stasjon høsten 2020 og i begynnelsen av 2021. Evalueringen skal undersøke hvilke erfaringer og opplevelser brukere, ansatte, ledere og samarbeidspartnere har med de ulike tjenestene som tilbys fra Barnas Stasjon – mer spesifikt hvilken opplevd virkning tilbudet har, og hvordan ulik tilknytning til kommunale tjenester innvirker på tilbudet. 

Blå Kors Barnas Stasjon: Tilbudet gir helhetlig og gratis støtte til familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-12 år. Det tilbys blant annet veiledning, måltider, gruppetilbud og kurs.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Utforsk fagområdene