Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan påvirkes vi av koronapandemien?

Folkehelseinstituttet (FHI) og SINTEF gjennomførte i starten av juni 2020 en undersøkelse i Nordland og Agder om hvordan folk påvirkes av koronapandemien. Det var nær 12 000 personer som svarte på undersøkelsen.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Undersøkelsen vil belyse i hvilken grad og hvordan koronapandemien har påvirket arbeidssituasjonen til folk. Videre hva befolkningen mener om myndighetenes innsats i koronaperioden, og i hvilken grad myndighetenes tiltak og råd følges. Undersøkelsen måler også graden av bekymring og engstelse, psykisk helse og livskvalitet. Videre hvordan folks bruk av helse- og omsorgstjenester endret seg etter 12. mars, for eksempel i hvilken grad man har mottatt digitale tjenester, og hvordan folk har opprettholdt sosial kontakt.

Undersøkelsen ble gjennomført i et utvalg av den voksne befolkningen i Nordland og Agder. Disse fylkene ble valgt ut fordi det et halvt år tidligere ble gjennomført fylkeshelseundersøkelser i samarbeid med disse to fylkeskommunene. Dermed kan vi sammenligne opplysningene i forrige undersøkelse med endringer under første fase av koronakrisen. 

Resultatene vil gi kunnskap om hvordan befolkningen og samfunnet vårt reagerer på denne type kriser, og vil komme til nytte i det videre arbeidet med å legge til rette for tiltak i denne og framtidige kriser.

Foreløpige resultater

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Artikler

Marian Ådnanes. Koronatiltakene oppleves mest inngripende for unge. SINTEF og Gemini.no v/Håvard Egge, 2020.

Jorid Kalseth, Marian Ådnanes, Solveig Osborg Ose, Eva Lassemo, Silje L. Kaspersen & Roshan das Nair. Comparing the effects of reduced social contact on wellbeing before and during the COVID‑19 pandemic: a longitudinal survey from two Norwegian counties. Quality of Life Research, 2023.

Samarbeidspartner

Folkehelseinstituttet

Relaterte lenker

Fylkeshelseundersøkelser om Korona i fylkene

Utforsk fagområdene