Til hovedinnhold
Norsk English

Endringer i arbeidssituasjon

Mange har fått endret arbeidssituasjonen sin på grunn av koronapandemien – mest drastiske endringer for de yngste.

Kontaktperson

Av Solveig Osborg Ose, seniorforsker i avdeling Helse

Publisert 18. november 2020

Ferske tall fra NAV viser at det fortsatt nesten er 191 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken. Av disse er 23 300 personer permitterte fra jobbene sine. 

For å få mer kunnskap om blant annet hvem som fikk endret arbeidssituasjonen sin som følge av den første fasen i koronapandemien, gjennomførte FHI og SINTEF en befolkningsundersøkelse i juni i år. Noen av funnene blant de nær 9000 sysselsatte som har svart på undersøkelsen, presenteres her.

Mange fikk endringer i arbeidssituasjonen i den første fasen

Mens 54 prosent av kvinnelige arbeidstakere fikk endret arbeidssituasjonen sin som følge av koronapandemiens første fase, er tilsvarende andel blant menn 46 prosent. Det er ikke slik at det bare var de unge som fikk endret arbeidssituasjonen sin, andelen er nesten like høy i aldersgruppen 50-59 år som i alderen 19-29 år, se figur 1. Noen ble permitterte, andre mistet jobben, noen fikk nye arbeidsoppgaver eller havnet på hjemmekontor. 

Åtte prosent ble permittert

Det var åtte prosent av alle kvinner i arbeid og 8,4 prosent av alle menn i arbeid som ble permittert, se figur 2. Med unntak av arbeidstakere i alderen 19-29 år, var andelen permitterte noe høyere blant menn enn blant kvinner i alle aldersgruppene. 

Få mistet jobben tidlig i koronapandemien, men særlig unge ble rammet

Det var 0,7 prosent av de kvinnelige og 0,8 prosent av mannlige sysselsatte som i juni hadde mistet jobben, se figur 3. Dette rammet særlig de unge sysselsatte, der 2,9 prosent av menn og 2,1 prosent av kvinner i alderen 19-29 år mistet jobben sin. 

Flere kvinner enn menn fikk nye arbeidsoppgaver

Det er 14,9 prosent av kvinnene og 7,5 prosent av mennene som fikk nye arbeidsoppgaver. Kvinner ligger 6-8 prosentpoeng høyere i alle aldersgrupper, se figur 4.

Nesten hver fjerde person fikk hjemmekontor

Andelen som oppgir at de fikk hjemmekontor øker med alder opp til 60 år, fra 17 prosent blant de under 30 år til 28 prosent blant sysselsatte i 50-årene. I alle aldersgruppene er det noen færre menn enn kvinner som fikk hjemmekontor, se figur 5.

Oppsummering

Vi  kan si at selv om mange arbeidstakere i alle aldersgrupper opplevde endringer i arbeidssituasjonen i den første fasen av koronapandemien, er det klart de yngste som i størst grad er rammet av permitteringer, oppsigelser og endringer i arbeidsoppgavene. Andelen som fikk endringer i arbeidssituasjonen ved at de måtte ha hjemmekontor, øker med alderen frem til 60-årene.

blobid61.png
Figur 1: Prosent av alle som svarer at arbeidssituasjonen deres har endret seg som følge av koronapandemien (starten på juni 2020).

  blobid62.png
Figur 2: Prosent av alle sysselsatte som svarte at de ble permittert fra jobben som følge av koronapandemien (starten på juni 2020).

blobid63.png
Figur 3: Prosent av alle sysselsatte som svarte at de mistet jobben som følge av koronapandemien (starten på juni 2020).

  blobid64.png
Figur 4: Prosent av alle sysselsatte som svarte at de fikk nye arbeidsoppgaver som følge av koronapandemien (starten på juni 2020).

blobid65.png
Figur 5: Prosent av alle sysselsatte som svarte at de fikk hjemmekontor som følge av koronapandemien (starten på juni 2020).