Til hovedinnhold
Norsk English

Barnevern i et LHBTI-perspektiv

Målet med dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap om barnevernet i et LHBTI-perspektiv, med mål om likeverdige barneverntjenester til LHBTI-personer.

Kontaktperson

LHBTI famillie
Ill.: Shutterstock

Temaet «Barnevern og LHBTI (lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoner)» har i liten grad stått i fokus i barnevernsrelatert forskning, utdanning og praksis i Norge. Det finnes ingen omfattende forskningsprosjekter med barnevern og LHBTI (eller en av  målgruppene innenfor LHBTI) som hovedtema.

Barnevernet i et LHBTI-perspektiv er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Digital avd. Helse og NTNU Samfunnsforskning hvor NTNU Samfunnsforskning har prosjektledelsen.

Prosjektet består av tre delprosjekter. I delprosjekt 1 skal prosjektet evaluere de to kompetansehevingsprogrammene som er gjennomført i regi av Rosa kompetanse barnevern og Skeiv verden. Målet er at evalueringene skal bidra til fagutvikling og økt kunnskap om styrker, svakheter og behov for eventuelt endringsarbeid.

Delprosjekt 2 omfatter ulike sider av barnevern og LHBTI. Prosjektet skal gjennomføre en kunnskapsgjennomgang, samt undersøke LHBTI-personers møte med barnevernet, eksisterende kompetanse om LHBTI blant barnevernsansatte og erfaringer med LHBTI i fosterhjem.

Delprosjekt 3 skal benytte eksisterende og innsamlet kunnskap til å utvikle tiltak og innspill til kompetansebehov knyttet til lhbti i barnevernet.,

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020

Utforsk fagområdene