Til hovedinnhold
Norsk English

Helsehjelp til barn i barnevernet - Behov, barrierer og helsetjenestebruk

Sammendrag

Hovedmålet med rapporten er å undersøke om barn og unge som enten er i
barnevernsinstitusjon, i fosterhjem eller som får tiltak i hjemmet, får den helsehjelpen de trenger. Dette undersøkes i tre delprosjekter.

I rapportens del 1 undersøker vi behov for, tilgang til, og erfaringer med helsehjelp - slik det oppleves av barn og unge samt foreldre og fosterforeldre. Datagrunnlaget er kvalitative intervjuer og en survey. I del 2 undersøkes barrierer for helsehjelp, og hva som bidrar til helsehjelp. Datagrunnlaget er en studie av saksmapper i fire kommuner og fire institusjoner, og intervjuer med saksbehandlere og ledere i barnevern, helseansvarlige i barnevernsinstitusjoner og fagpersoner i samarbeidende tjenester utenfor barnevern. Del 3 undersøker helsetjenestebruk hos barn i barnevern sammenlignet med barne- og ungdomsbefolkningen generelt ved hjelp av en kobling av data fra ulike registre. I del 4 gis en oppsummerende diskusjon av samtlige problemstillinger, og anbefalinger for veien videre.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • NTNU Samfunnsforskning AS
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Sørøst-Norge

År

2024

Forlag

Sintef

Hefte nr.

2024:00195

ISBN

978-82-14-07239-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin