Til hovedinnhold
Norsk English

Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? Nasjonal bruker- og pasientundersøkelse blant voksne 2023

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en nasjonal bruker- og pasientundersøkelse rettet mot alle voksne i poliklinisk behandling i psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og hos avtalespesialister i perioden februar-april 2023. Helsedirektoratets formål med denne omfattende undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om hvordan voksne brukere og pasienter opplever behandlingstilbudene, og å bruke denne kunnskapen til å videreutvikle tilbudet og de nasjonale pasientforløpene. Det var totalt 33 457 personer som svarte på undersøkelsen – 21 346 pasienter i psykisk helsevern, 3 199 i TSB og 8 912 pasienter hos avtalespesialist. For hele dette utvalget utgjør svarprosenten 27.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2024

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2024:00263

ISBN

978-82-14-07217-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin