Til hovedinnhold
Norsk English

Jorid Kalseth

Seniorforsker

Jorid Kalseth
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Trondheim

Jorid Kalseth er seniorforsker ved SINTEF Digital, avd. Helse, innen kompetanseområdene helsetjenesteforskning og helseøkonomi. Hun har en doktorgrad i samfunnsøkonomi. Hun har tidligere erfaring som førsteamanuensis i helseøkonomi (20 %) og postdoktor (50 %) ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun har også innehatt stilling som forskningsleder i en tidligere avdeling for helsetjenesteforskning i SINTEF. Hun har vært medlem av flere offentlige utvalg.

Utdanning

Cand polit, hovedfag i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, januar 1991. Dr polit, samfunnsøkonomi, NTNU, disputerte mai 2003. Tittel på avhandling: Politics and resource use in local government service production. Empirical analyses of administration and long-term care in Norway

Kompetanse og fagområder

Kalseth er en erfaren helsetjenesteforsker og prosjektleder. Hennes forskningsinteresser inkluderer helse- og velferdssystemer og politikk, organisering, finansiering, tjenestebruk og kostnader; integrert omsorg og koordinerte tjenester for mennesker med store og sammensatte behov ; befolkningsaldring, befolkningshelse og bærekraft og framskrivingsmodeller. Hun arbeider med komparative analyser, kvantitative analyser og analyser av registerdata. Hun har vært involvert i flere EU-prosjekter.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/jorid-kalseth-93892ba2/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jorid-Kalseth

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5932-4243,

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Professor Brochs gate 2
Trondheim