Til hovedinnhold
Norsk English

Virkningen av DRG-basert finansiering og produktivitetsutvikling ved somatiske sykehus i Norge

Formålet med prosjektet er å analysere produktivitetsutviklingen i somatiske sykehus i Norge etter innføringen av Innsatsstyrt finansiering (ISF) i 1997. Prosjektet vil også undersøke om aktivitetsbasert finansiering er forbundet med lavere behandlingskvalitet og fløteskumming  i form av tilpasninger i registrering av pasientdata som gir høyere inntekter gjennom ISF.

Kontaktperson

Virkningen av DRG-basert finansiering og produktivitetsutvikling ved somatiske sykehus i Norge
Virkningen av DRG-basert finansiering og produktivitetsutvikling ved somatiske sykehus i Norge

Effektiv utnyttelse av ressurser, høy medisinsk kvalitet og lik tilgang til helsetjenester er sentrale målsettinger i de fleste helsevesen, så også i Norge. Betalingsmekanismer blir stadig oftere brukt som ett av flere virkemidler for å nå disse målene. Norge var ett av de første europeiske landene til å innføre DRG-basert finansiering av sykehusene. 15 år senere er det fortsatt store hull i kunnskapen om hvordan dette systemet har påvirket produktivitet, kvalitet og tilgang til tjenester.

Prosjektet bygger på et etablert nordisk nettverk av forskere, er integrert i et prosjekt finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram, og vil trekke på kompetanse og formidle resultater gjennom en bredt sammensatt internasjonal rådgivergruppe.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Prosjektet gjennomføres av en gruppe forskere fra Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Frisch-senteret og gruppe for Helsetjenesteforskning i SINTEF. Gruppe for helsetjenesteforskning i SINTEF vil ha ansvar for å fremskaffe og tilrettelegge data for analysene.

Prosjektdeltakere:

 • Professor Dr. polit. Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU (Prosjektleder)
 • Seniorforsker Dr. polit. Sverre Kittelsen, Frischsenteret
 • Professor Dr.philos. Finn R Førsund, Frischsenteret og UiO
 • Stipendiat Ingrid Huitfeldt, Frischsenteret og UiO
 • Stipendiat Kjartan Anthun, SINTEF og NTNU
 • Seniorforsker/Post doc Dr. polit. Jorid Kalseth, SINTEF og NTNU

Rådgivergruppe:

 • Ass. Professor Clas Rehnberg, Medical Management Institute at Karolinska Institutet, Sverige
 • Research Professor Unto Häkkinen, Centre for Health Economics at THL, Finland
 • Professor Andrew Street; University of York, England
 • Professor Pedro Pita Barros, Universidade Nova de Lisboa, Portugal;
 • Professor Pablo Arocena Garro, Universidad Pública de Navarra, Spania
 • Professor Ole Olesen, University of Southern Denmark, Danmark

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2012 - 31.12.2015

Utforsk fagområdene