Til hovedinnhold
Norsk English

Bærum behovsanalyse

Målet med prosjektet er å bidra med analyser av brukerne av pleie- og omsorgstjenestene i Bærum kommune, og for framskriving av behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock/Halfpoint

Bærum: Bistand til Innbygger- og behovsanalyse "PLO 2024"

Bærum kommune forventer at behovet for tjenester vil øke raskere enn tilgjengelige ressurser, hovedsakelig fordi det blir flere eldre i kommunen og fordi det forventes lavere vekst i kommunens inntekter. Formålet med behovsanalysen er å forstå hvordan behovet for tjenester blant innbyggerne i kommunen kan endre seg i fremtiden, slik at kommunen er i stand til å planlegge fremtidens pleie- og omsorgstjenester på en måte som svarer til framtidens behov, og ikke til dagens behov. Samtidig er formålet å finne fram til sentrale forklaringer på endring av behov.  

Prosjektet skal undersøke

  • hvordan innbyggerne og brukere av kommunens tjenester har utviklet seg gjennom de siste ti år
  • den forventede utvikling i behovet for tjenester innen programområdet pleie og omsorg som helhet og for de enkelte tjenester fram mot 2035.

I prosjektet vil ulike faktorer som spiller inn på behovet analyseres. Noen faktorer kan påvirkes av enkeltindividet (for eksempel livsstil), og andre faktorer kan påvirkes på strukturelt nivå.  I prosjektet vil det vurderes hvilke faktorer kommunen faktisk kan påvirke. Ulike scenarier for framtidig behovsutvikling vil bli undersøkt.

Prosjektet skal bidra til

  • mer systematisk og detaljert forståelse av brukerne, deres behov og deres bruk av kommunens tjenester, tidligere, nå og i framtiden 
  • bedre grunnlag for å tilpasse og utvikle tjenester som passer til nåværende brukere
  • forståelse av fremtidens behov for tjenester.
  • bedre utgangspunkt for planlegging og beslutning av nye tjenester og investeringer
  • større sannsynlighet for at fremtidens tjenester passer til de reelle behovene
  • større forståelse av hva som styrer behovsutviklingen
  • kunnskap om muligheter for å redusere framtidens behov.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022

Utforsk fagområdene