Til hovedinnhold
Norsk English

Demografikostnader og endringer i helsetilstand. Delrapport 1 Kartlegging av forutsetninger for ulike framskrivinger av helseutgifter og litteraturgjennomgang

Sammendrag

Formålet med denne rapporten er todelt: 1) beskrive hvordan forutsetninger om sammenhengen mellom levealder og helsetilstand er innarbeidet i framskrivinger av helse- og omsorgsutgifter i Norge og i andre sammenlignbare land, og 2) gjennomgå og oppsummere kunnskapsgrunnlaget fra empirisk litteratur om sammenhengen mellom levealder, helsetilstand og forbruk av helse og omsorgstjenester.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2023

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2021:00695

ISBN

978-82-14-07629-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin