Til hovedinnhold
Norsk English

Treathpath

Behandlingsforløp og bruk av helse- og velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og etterlatte ved selvmord.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Forskerne skal undersøke betydningen av helse- og velferdstjenestene i forebygging av selvmord, samt i oppfølgingen av etterlatte ved selvmord. Vi vil også undersøke geografiske forskjeller i behandling gitt forut for selvmord og i oppfølging av etterlatte ved selvmord. Forskerne skal kombinere bruk av registerdata på individnivå og kvalitative metoder, der vi skal intervjue både etterlatte og ansatte i helsevesenet. Vi vil ha et særlig fokus på fastlegenes koordinerende rolle.

Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus HF og SINTEF, og har fått støtte fra Norges forskningsråd.

Forskerne vil samarbeide med blant andre Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) og Unge LEVE gjennom hele prosjektperioden.

Prosjektdeltakere fra SINTEF er Jorid Kalseth, Silje L. Kaspersen, Marian Ådnanes og Solveig O. Ose.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler


Petersen, S. H., Kalseth, J., & Kaspersen, S. L. (2020). What is known about the health service use and follow-up of immediate family members bereaved by suicide? Scoping review protocol. BMJ open, 10(12), e041978.

Reneflot, A., Kaspersen, S. L., Hauge, L. J., & Kalseth, J. (2019). Use of prescription medication prior to suicide in Norway. BMC health services research, 19(1), 1-8. 

Silje L. Kaspersen, Jorid Kalseth, Kim Stene-Larsen, og Anne Reneflot. Use of Health Services and Support Resources by Immediate Family Members Bereaved by Suicide: A Scoping Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(16), 10016.

Populærvitenskapelige artikler

Silje L Kaspersen, Jorid Kalseth, Kim Stene-Larsen, Anne Reneflot. Vi vet ikke nok om hvordan etterlatte etter selvmord ivaretas. NAPHA, 06.10.2022.

Silje L Kaspersen, Jorid Kalseth, Kim Stene-Larsen, Anne Reneflot. Etterlattes møte med hjelpeapparatet etter selvmord. Psykologtidsskriftet, 01.11.2022.

Silje L Kaspersen, Jorid Kalseth, Kim Stene-Larsen, Anne Reneflot. Selvmord: Vi vet ikke nok om hvordan etterlatte ivaretas. Kronikk, Gemini, september, 2022.

Silje L Kaspersen, Jorid Kalseth, Kim Stene-Larsen, Anne Reneflot. Selvmord: Vi vet ikke nok om hvordan etterlatte ivaretas. Kronikk, Adresseavisen, 14.09.2022.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2024

Utforsk fagområdene