Til hovedinnhold

TREAT-PATH

TREAT-PATH

Behandlingsforløp og bruk av helse- og velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og etterlatte ved selvmord.

Ill.: Shutterstock

Forskerne skal undersøke betydningen av helse- og velferdstjenestene i forebygging av selvmord, samt i oppfølgingen av etterlatte ved selvmord. Vi vil også undersøke geografiske forskjeller i behandling gitt forut for selvmord og i oppfølging av etterlatte ved selvmord. Forskerne skal kombinere bruk av registerdata på individnivå og kvalitative metoder, der vi skal intervjue både etterlatte og ansatte i helsevesenet. Vi vil ha et særlig fokus på fastlegenes koordinerende rolle.

Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus HF og SINTEF, og har fått støtte fra Norges forskningsråd.

Forskerne vil samarbeide med blant andre Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) og Unge LEVE gjennom hele prosjektperioden.

Prosjektdeltakere fra SINTEF er Jorid Kalseth, Silje L. Kaspersen, Marian Ådnanes og Solveig O. Ose.

Publisert torsdag 15. august 2019
Seniorforsker
928 85 080

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Relevant lenke

 

Partnere

 

Prosjektledelse

 

Prosjekttype

Forskningsrådet (ref. 288731)