Til hovedinnhold
Norsk English

Demografikostnader og endringer i helsetilstand. Sluttrapport.

Sammendrag

Målet med dette forskningsprosjektet har vært å utrede sammenhengen mellom økt levealder og behov for helse- og omsorgstjenester. Arbeidet har vært organisert i flere delprosjekter og i denne rapporten presenteres analyser av
utvikling i aldersspesifikt forbruk av helse- og omsorgstjenester. Resultatene diskuteres i lys av litteraturgjennomgangen som er gjort i prosjektet, som belyser sammenheng mellom økt levealder, helse og tjenestebruk blant eldre, og egne analyser av sammenheng mellom økt levealder og helsetilstand. Dette danner
grunnlag for samlet vurdering av hvordan resultatene kan brukes for å ta høyde for økt levealder i kortsiktige og langsiktige framskrivinger av tjenestebehov.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2023

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2023:01076

ISBN

978-82-14-07845-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin