Til hovedinnhold
Norsk English

PROJECT INTEGRATE

PROJECT INTEGRATE tar sikte på å utvikle verdifull innsikt i betingelser for gode, integrerte helse- og omsorgstjenester, ut fra premisset om at det gir fordeler for pasientene og for Europas helse- og trygdesystem, som står overfor utfordringene med en aldrende befolkning og økt forekomst av kroniske lidelser. PROJECT INTEGRATE vil se nærmere på betingelser for god integrert omsorg gjennom å studere utvalgte case innen diabetes, geriatri, KOLS og psykisk helse og studere erfaringer når det gjelder pasienterfaringer, omsorgresultater og kostnadseffektivitet. Målet er å definere hva som er kvalitativt gode integrerte tjenestetilbud.

Kontaktperson

PROJECT INTEGRATE
Foto: www.integratedcarefoundation.org

For å få realisert fordelene av integrert omsorg er det fortsatt mye å lære når det gjelder prosessdesign, tjenesteutforming, kompetanse, pasientinvolvering, finansiering, organisering og bruk av informasjonsteknologier til å skape sammenheng og samarbeid innenfor en helse- og omsorgstjenestene. Ved å studere virkelige case, som anses å være eksempler på interessante modeller for integrerte tjenester, og et sett av problemstillinger på tvers av ulike europeiske helsesystemer, vil PROJECT INTEGRATE bidra til å identifisere generiske suksessfaktorer for integrert omsorg ved å ta hensyn til kontekstuelle faktorer.

PROJECT INTEGRATE består av et tverrfaglig team med omfattende kunnskap om utfordringene med å fremme et helhetlig omsorgstilbud, inklusive økonomiske, organisatoriske, kompetansemessige, teknologiske og ledelsesmessige perspektiver, som dekker svært ulike europeiske systemer, inkludert en ny medlemsstat, og bygger på eksisterende samarbeidsrelasjoner. PROJECT INTEGRATE bygger også på det sterke, eksisterende nettverket til IFIC (International Foundation for Integrated Care). PROJECT INTEGRATE vil gi ledelsesmessige og politiske anbefalinger, basert på vellykkede erfaringer med integrerte tjenester, med sikte på å støtte helsetilbydere og medlemsstater i arbeidet med bedre organisering av helsetjenester og -systemer.

Konsortiet består av ti partnere fra sju ulike EU medlemsland, inkludert Belgia, Estland, Tyskland, Nederland, Norge, Spania og Sverige i tillegg til Sveits:

  • IESE Business School (prosjektleder)
  • Fundacio Clinic per a la Recerca Biomedica
  • Stichtig Katholieke Universiteit Brabant Van Tilburg
  • Charité - Universitätsmedizin Berlin
  • Karolinska Institutet
  • Vrije Universiteit Brussel
  • Tartu Ulikool
  • Università della Svizzera Italiana
  • International Foundation for Integrated Care
  • SINTEF

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2012 - 31.08.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

Finansiert av
EU FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1. HEALTH.2012.3.2-1:
Improving the organisation of health service delivery.

 

Nettside PROJECT INTEGRATE
Project Integrate EU

Utforsk fagområdene