Til hovedinnhold
Norsk English

ForFrøya - Utvikling av tiltak rettet mot ungdom og unge voksne i Frøya kommunes Forebyggende team

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra et DistriktsForsk forprosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond Trøndelag, Øya-fondet og Frøya kommune. Helsetjenesteforskere fra SINTEF har fulgt tjenesteutviklingen i "Forebyggende team" som de siste to årene har jobbet med helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot unge i alderen 16-30 år. I ForFrøya-prosjektet har vi undersøkt hvilke forskningsbaserte forebyggende tiltak som kan iverksettes for at Frøya-samfunnet skal bli mer inkluderende, samt hvilke tiltak som kan øke synligheten, fleksibiliteten og tilgjengeligheten i de kommunale tilbudene innen psykisk helse og rus for de unge. Vår vurdering er at det har vært et godt grep å la Forebyggende team styrke det universelt rettede folkehelsearbeidet i kommunen, og henvende seg til grupper og klasser heller enn enkeltindivider. Teamet, og deres samarbeidspartnere, har jobbet godt med synlighet. Blant anbefalingene i kapittel 5 er at kommunen identifiserer temaområder og tjenester på tvers av sektorer som trenger å styrke det systematiske samarbeidet, og utvikler gode samhandlings-modeller.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2023

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2024:00131

ISBN

978-82-14-07222-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin