Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene - IS-24/8

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon (IS-24/8). Psykisk helse- og rusarbeid utføres hovedsakelig i helse- og omsorgstjenesten, men også andre sektorer og tjenester i kommunen er involvert (Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, Helsedirektoratet 2014).

Kontaktperson

Foto: SINTEF

IS-24/8

Her finnes hjelpeskjema til bruk for utfylling av årsverk for 2022


 

Resultat fra rapporten 2021

Gjennom pandemien har i overkant av halvparten av alle kommunene/-bydelene i ulik grad omdisponert personell til smittevernarbeid fra tjenester rettet mot voksne innen psykisk helse- og rusarbeid, og innen tjenester til barn og unge har to av tre kommuner gjort større eller mindre omdisponeringer av personell til smittevernarbeid og vaksinering.

Det er særlig mange som rapporterer om en stor økning i henvendelser/-henvisninger for psykiske helseproblemer både for barn og unge (28 prosent av kommunene) og for voksne (27 prosent). Blant de med rusmiddel-problemer, er det flest som svarer at det ikke er endringer i omfanget, men det er seks prosent som melder om stor økning også når det gjelder henvendelser/henvisninger både blant voksne og barn/unge når det gjelder rusmiddelproblemer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2022

Utforsk fagområdene