Til hovedinnhold
Norsk English

Holdninger til fravær blant morgendagens arbeidstakere

De siste årene har det vært mange medieoppslag om sykefravær og norske arbeidstakeres arbeidsmoral. Svært få av disse oppslagene har referert til forskning. Vi tror holdninger til arbeid og fravær skapes før personer kommer inn i arbeidslivet.

Kontaktperson

Holdninger til fravær blant morgendagens arbeidstakere
Holdninger til fravær blant morgendagens arbeidstakere

I dette prosjektet undersøkte vi derfor holdninger til fravær blant neste gruppe ut i arbeidslivet, nemlig elever i videregående skole. Ny kunnskap og dokumentasjon på dette feltet vil ha nytteverdi for arbeidsgivere som skal møte holdningene og forventningene hos morgendagens arbeidstakere. NHO Arbeidsmiljøfondet finansierte prosjektet.

Prosjektet skulle:

  1. gi en kunnskapsoppsummering av litteratur om holdninger til fravær i skole og arbeidsliv,
  2. kartlegge holdninger til fravær i skole og forventninger til arbeidslivet blant elever på første trinn i videregående opplæring, samt studere hva som fremmer nærvær,
  3. gi svar på hvordan sykefraværet i arbeidslivet arter seg for de som faller fra i videregående opplæring, sammenliknet med de som fullfører.

Det ble gjennomført litteraturstudier, spørreundersøkelse blant elever, fokusgruppeintervju av elever, samt analyser på registerdata for å oppnå prosjektmålene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

31.08.2011 - 01.10.2012

Utforsk fagområdene