Til hovedinnhold

Først og fremst

Først og fremst

Først og Fremst er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt mellom Ullensaker kommune, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Making View AS, Høgskolen i Innlandet og SINTEF med støtte av Hovedstadsfondet (RFF). Formålet er å utvikle en behovsdrevet digital læringsressurs i form av en VR- løsning som skal være brukerstyrt, øke elevers digitale kompetanse og stimulere til dybdelæring innen livreddende førstehjelp i grunnskolen.

Ullensaker kommune ønsker sammen med prosjektpartnerne å utforske mulighetsrommet som ligger i bruk av VR- teknologi innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen. Teknologien som utvikles skal forsterke den nasjonale satsningen "Sammen redder vi liv" og undervisningen innenfor temaet livreddende førstehjelp i grunnskolen.

I prosjektet skal det utvikles en VR- løsning som skal styrke elevers forutsetninger for å ta gode beslutninger i livreddende førstehjelp gjennom læring i virkelighetsnære situasjoner. Prosjektet skal bruke deltakende design med barn som metodisk tilnærming.

Ønsket er at bruk av VR- briller for førstehjelpsopplæring i klasserommet skal sette elever i stand til å gjenkjenne og handle hensiktsmessig i akutte situasjoner, og bidra til at elever tar gode valg for seg selv og andre når minutter er avgjørende for overlevelse og varige skader.

Publisert mandag 6. januar 2020
Seniorforsker
988 07 021

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Prosjekt-
medarbeidere:
Tone Lise Dahl
Siw Olsen Fjørtoft