Til hovedinnhold
Norsk English

Andreas Dypvik Landmark

Seniorforsker

Forskning på bruk og utvikling av teknologi i arbeidslivet, (storskala) data-analyse, IKT- basert styring- og ledelsesstøtte («digitalisering»), presisjon/prestasjonsmåling. Konsept- , utvikling og pilotering av denne type verktøy.

Forsket og forfattet studier av kompetanse- og ansattes behov og erfaring av digitale sider for arbeidsliv. Har dyp erfaring fra ulike sektorer (helse, jernbane og prosjektledelse).

Utdanning

Utdannet sivilingeniør i datateknikk, med spesialisering i helseinformatikk.

Kompetanse og fagområder

Teknologiledelse,
Digitalisering,
Kvantiative og kvalitative tilnærminger til styring og ledelse (kanskje spesifikt varianter av prosjektledelse, virksomhetsledelse, produksjonsledelse, helseledelse)

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/andreas-d-landmark-2b666626/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Andreas-Landmark

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-7878-6064

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim